zigiliv1to panicDɩa nɛ tele mɩ nyuŋ zigili.A house colapsed and I panicked.7.3.1.3Shake2to shake, trembleTinteeŋ kala zigile nɛ.There was an earthquake