báarɛ̀v1to go behindBaarɛ jee la harɩŋ.Go behind the wall.2to incriminateƲ gaa moribiee nɛ, aŋ kaa baarɛmɛ.He stole money and incriminated me.4.4.2Trouble