kuricfgbaahiesiv1to separate, sort outLaa kuri kuorimɩɩdoho nɛ.We are sorting out maize for seed.2to gather, heap up, to fold-upDuonuŋ jaŋ nɩɩ, má kuri mɩa la hɛ dɔŋɔ lɛ.It is going to rain, gather up the millet.